Overblijven

Het met elkaar goed regelen

Op de Mildenburg bieden wij (werkende) ouders de gelegenheid hun kind(eren) tussen de middag te laten overbijven op school.De organisatie hiervan is in handen van de overblijfcommissie bestaande uit een kleine groep vaste overbijfouders en een vertegenwoordiger van ons team. 

Voorschoolse opvang
Ook bestaat er, vanaf 7.30 uur 's ochtends, de mogelijkheid om gebruik te maken van de voorschoolse opvang.

Meer informatie over het overblijven en de voorschoolse opvang, kunt u vinden in onze schoolgids.