Medezeggenschap

Belangenbehartiging door ouders

Iedere school is door de onderwijswet verplicht gesteld de belangenbehartiging van de school officieel te regelen middels een medezeggenschapsraad (MR). De MR behartigt de belangen van de school als een tussenpersoon, tussen de school en het bestuur, onderwijsgroep PRIMOvpr. In onze MR zitten 4 leden:

2 ouders (gekozen door ouders)

2 personeelsleden (gekozen door het personeel)


Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids op deze website.
Om notulen in te zien kunt u de map MR raadplegen die aanwezig is op school.