Informatie

Op de hoogte blijven van wat er in de klas en op school 'speelt'

Een goed begin, is het halve werk. Het is bij ons de gewoonte om aan het begin van het schooljaar voor iedere klas een informatieavond te organiseren. Dit biedt ouders de gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht(en). De leerkracht(en) vertellen tijdens deze avond ook over de leerstof, de werkwijze en bijzondere acitiviteiten die de kinderen gedurende het schooljaar kunnen verwachten. 

App 'Klasbord' 
De meeste leerkrachten bij ons op school maken gebruik van een App met de naam 'Klasbord'. Leerkrachten zetten informatie die van belang is voor de ouders in de App. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht. 

Gespreksavond
Om de voortgang van de kinderen op school te bespreken, wordt er een aantal keren per jaar een gespreksavond gehouden. 

Nieuwsbrief
Iedere twee/drie weken komt er een nieuwsbrief uit. Deze bevat informatie over festiviteiten, roosterwijzigingen en mededelingen die de komende tijd van belang zijn. De nieuwsbrieven worden per e-mail verstuurd naar de ouders.

Facebook 
Onze school is ook te volgen via facebook.