Ouders

Partners in ontwikkeling

In ons doel om leerlingen zo goed mogelijk te ontwikkelen, zien we ouders als partners. Naast kennisoverdracht van met  name de vakken taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden tot volwaardige en respectvolle medeburgers. Daarom starten wij ieder schooljaar met een informatieavond voor ouders. Tijdens deze avond vertellen leerkrachten over de leerstof, de werkwijze en de bijzondere acitiveiten.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om ouders door het jaar heen goed te informeren over wat kinderen op school leren.