Kanjerschool

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect!

Obs Mildenburg heeft een officiële licentie als Kanjerschool. Dat houdt in dat alle leerkrachten van ons team de benodigde opleidingen succesvol hebben afgerond. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Als team hebben wij de afgelopen jaren de Kanjerlessen als een wekelijks terugkerend onderdeel opgenomen in ons onderwijsprogramma en het leerlingvolgsysteem. Daar zijn we trots op!Ons team streeft samen met de kinderen en hun ouders de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Wilt u meer weten over de Kanjertraining? Gaat u dan naar de website: www.kanjertraining.nl