In drie stappen het bos in

Wij zijn gestart met de aanleg van het groene schoolplein. Een spannende tijd breekt aan! De werkzaamheden zullen met name bestaan uit het verwijderen van tegels en steen en het nodige grondwerk. Na het verwijderen van de tegels zullen er tegels en stammen verwerkt worden in stapelmuren en zal de nodige grond worden aangevoerd. Dit alles heeft te maken met fase 1 van de aanleg van het groene schoolplein. Fase 1 heeft alles te maken met het realiseren van een groene toegang tot het plein.  Zo was hetAan de slag

Iedereen helpt mee

          

En dit is het resultaat van fase 1 op naar fase 2.
We kunnen van start met fase 2 van ons natuurplein!
We gaan het bos in
In mei kunnen we verder met fase 2 van ons plan: “In drie stappen het bos in!” We hebben voldoende gespaard om een deel van deze fase vorm te geven.
In overleg met het Zuid Hollands Landschap is inmiddels de nieuwe grens vastgesteld in het bos. Dit hebben boswachter Niek Koppelaar (ZHL) en Corstian de stadstuinman gedaan.
In mei zal de nieuwe grens tussen bos en plein d.m.v. een ’schapenhek’ een vaste vorm krijgen.  
Hierna kan dan het oude schoolhek er voor een groot deel uit en kan ‘de stadstuinman’ de overgang van bos en plein verder vormgeven.
Te zijner tijd zullen we vrijwilligers vragen om ons te helpen hiermee. We houden u op de hoogte!

 
 
 Het is zover we gaan beginnen met fase twee:

 Planning fase 2 schoolplein: “In drie stappen het bos in!

 

Maandag 15 mei

 

 
Dinsdag 16 en woensdag 17 mei

 

 

 Donderdag 18 en vrijdag 19 mei

Corstian de Stadstuinman en Niek Koppelaar de boswachter van het Zuid Hollands Landschap lopen nog een laatste ronde door het bos. Als er geen broedende vogels of andere belemmeringen gevonden worden, kan er die dag gestart worden met het plaatsen van het nieuwe kastanjehouten hekwerk in het bos.

Het oude ijzeren hekwerk zal worden weggehaald door vrijwilligers. Leo Winkelhorst (onze oud-directeur) heeft aangeboden het oude hekwerk te verwijderen en af te voeren. 

 

De stadstuinman Corstian en zijn helpers gaan aan de slag met de overgang van plein naar bos en vice versa. Dezelfde organische vormen zullen worden doorgezet als welke op het andere deel van het plein zijn gerealiseerd. Leerlingen mogen weer helpen met de beplanting en uitrijden van houtsnippers voor de paden.

 

 

 

 

 

 

 

 

              Op deze  foto is het stuk dat bij het plein getrokken wordt goed te zien.
De foto is van bovenaf genomen. De bedoeling is dat er een stuk hekwerk
van ongeveer 36 meter uitgehaald wordt en dat er een stuk bos
beschikbaar wordt gesteld van ongeveer 600m2.