Onze school

Organisatie met veel tijd en aandacht voor het individuele kind

Alle acht groepen zijn gehuisvest in één gebouw. De vaste groepsleerkrachten geven les volgens een vooraf opgesteld activiteitenrooster. De intern begeleidster (IB'er) ondersteunt de groepsleerkracht bij de voortgang binnen de groep als ook bij leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 worden voor het vak gymnastiek bijgestaan door een combinatiefunctionaris.

Rust en regelmaat
Om leerdoelen te bereiken op ieder niveau, besteedt onze school veel tijd en aandacht aan het individuele kind. Rust en regelmaat vinden we in onze organisatie erg belangrijk. In de klas werken we daarom met een dagplanning, van herkenbare plaatjes bij de kleuters tot een planbord en een weekplaning in de bovenbouw.